Stacks Image p129589_n128997
  • Stacks Image p129589_n1398362
  • Stacks Image p129589_n1398378
  • Stacks Image p129589_n1398380
  • Stacks Image p129589_n1398382

Nieuwe obligatiehouders Hezebrink blijven welkom!

Één van de acties om extra geld in te zamelen voor extra voorzieningen in de verbouwde Hezebrink is de verkoop van renteloze obligaties. Er zijn obligaties in verschillende coupures: van € 100, € 250 en € 500. Elk bedrijf, organisatie, vereniging, vriendengroep, straat of particulier, die dit mooie initiatief wil steunen, kan één of meer renteloze obligaties bestellen.
Om deze campagne visueel te maken is de H van het Hezebrink logo gebruikt. Deze karakteristieke H staat symbool als een grote sterke boom geworteld in de grond, een centraal punt waar iedereen zich welkom voelt ongeacht kleur, ras of achtergrond.
In het vernieuwde gedeelte van De Hezebrink staat deze Hezebrink-obligatieboom levensgroot afgebeeld. Maar ook op de website van De Hezebrink kan de voortgang op de voet worden gevolgd. Mensen die het toekomstbestendige dorpshuis De Hezebrink willen ondersteunen met de koop van een obligatie kunnen contact opnemen met Jeanet van der Sluis: info@hezebrink.nl of 0578-722888.

Stacks Image 1423635

Verzorgers van de Hezebrink obligatieboom

Stacks Image 1423609