Stacks Image 128997
  • hezebrink huiskamer foyer
  • duikboot bowling
  • duikboot bowling
  • duikboot bowling

Gemeenteraad bezoekt nieuwe Hezebrink

gemeenteraad bezoekt hezebrink

Op uitnodiging van het bestuur van de Hezebrink bezochten donderdag 8 februari burgemeester Hans van der Hoeve, wethouder Eric Visser en bijna alle raadsleden de ‘nieuwe’ Hezebrink. Voorzitter Gert Buitenhuis gaf in zijn welkomstwoord aan hoe blij we zijn met de toegezegde subsidie van € 2.1 miljoen. “U, als oude Raad heeft daaraan bijgedragen”, aldus de voorzitter. “In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen en kan de Raad er bij de officiële opening eind mei/begin juni weer heel anders uitzien. Nu kunt u nog met eigen ogen zien wat er met het geld is gedaan.”
Daarna nam Gerjan Post het financiële plaatje door met de aanwezigen. Burgemeester van der Hoeve bedankte het bestuur voor de uitnodiging en wethouder Eric Visser roemde de vele uren die het bestuur op vrijwillige basis erin heeft gestoken. Na afloop wandelden de dames en heren met bewondering door de ‘nieuwe’ Hezebrink.

Bijdrage van Rabofonds voor De Hezebrink

rabobank cheque voor hezebrink

Woensdag 16 mei jl werd door de heer Peter van Ingen namens Rabobank Noord Veluwe een cheque uitgereikt aan het bestuur van dorpshuis de Hezebrink. Een aanvraag voor een bijdrage uit het Rabofonds voor de herinrichtingskosten van de 'nieuwe' Hezebrink werd gehonoreerd met € 10.000. Voorzitter Gert Buitenhuis nam de cheque in ontvangst. Deze bijdrage zal zeker goed besteed worden. Emst heeft een bloeiend verenigingsleven. Van het dorpshuis wordt gebruik gemaakt door veel verenigingen uit Emst en de naburige dorpen. De nieuwe sportzaal kan gebruikt worden voor zowel sport- als culturele activiteiten. De overige zalen kunnen multifunctioneel ingezet worden. De “nieuwe” Hezebrink is voorzien van onmisbare faciliteiten voor jong en oud, valide en mindervalide bezoekers van het dorpshuis.
Wilt u uw betrokkenheid tonen en ons steunen om de nodige gelden bijeen te krijgen, bel of mail ons voor meer informatie. Tel. 0578-661631 of e-mail: bestuurdehezebrink@live.nl